เอกสารแผ่นพับ -
ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น -
การจดทะเบียนพาณิชย์ -
งบแสดงฐานะทางการเงิน -
แผนพัฒนาสามปี -
แผนอัตรกำลัง -
แผนการจัดหาพัสดุ -
ข้อบัญญัติ อบต. -
ข้อบัญญัติงบประมาณ -
ประกาศ อบต. -
รายงานการประชุมสภา -
รายงานผลการปฏิบัติงาน -


หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่าง ๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บเพื่อนบ้าน
เว็บ อบต.ศรีสะเกษ-
เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ปรกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557  
-
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปรกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2557 (ราคากลาง) (เปลี่ยนแปลงประกาศฯ ครั้งที่ 1) (เปลี่ยนแปลงประกาศ ครั้งที่ 2)