มาตรการประหยัดพลังงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปี 2563

หมวดหมู่