ประกาศสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2564

หมวดหมู่