งานเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผถ.6/1) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สถ.6/1) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ (อย่างไม่เป็นทางการ)

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ (อย่างไม่เป็นทางการ)

จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

วันที่  23 พฤศจิกายน 2564  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ผู้อำนวยการประจำหน่วยการเลือกตั้ง  พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ กปน. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 พ.ย. 2564 นายอนุสันต์ ศิริไทยเจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ และพนักงาน อบต.โพธิ์ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ให้กับประชาชน 6 หมู่บ้านในพื้นที่เขตตำบลโพธิ์ เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

ผู้ตรวจการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญชวน. ด่านไทยวัฒนา ผู้ตรวจการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิษณุ เรืองศรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ที่ได้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ที่ได้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้สมัครรับเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หมวดหมู่