ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.โพธิ์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระราชกิตติรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ณ พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่​ 20  ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น.​   องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  นางธัญภา  ยอดใส ประธานสภา อบต.โพธิ์  สมาชิกสภา อบต. โพธิ์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  บุคลากรในสังกัด  และประชาชนใน ต.โพธิ์  เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ​ พระราชกิตติรังษี​ (บุญทัน สนตจิตโต)​ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม​ พระอารามหลวง ณ​ พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง​ อำเภอเมืองศรีสะเกษ​ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 และได้มีการสวดพระอภิธรรมทุกคืน

กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเข้าร่วมพิธีในรูปแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทาง Page Facebook Live : โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

ร้านสมเกียรติการเกษตร มอบเมล็ดพันธุ์ผักสนับสนุนกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นักวิชาการศึกษาชำนาญ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากร้านสมเกียรติการเกษตร “ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” เพื่อสนับสนุน กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย” ในการนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ขอขอบพระคุณร้านสมเกียรติการเกษตร เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

นายก อบต.โพธิ์ ขับเคลื่อน “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย”

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างยั่งยืน โดยได้ดูพื้นที่เพื่อจัดเตรียมแปลงปลูกผัก ในการดำเนินงานตามแนวทางบูรณาการกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย”

กิจกรรมระดับปฐมวัย : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ “ฤดูหรรษา”

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมือง ฯ จ.ศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ “ฤดูหรรษา” ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ค่ะ – กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ – กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน ตรวจเล็บ ตรวจผม ตรวจเครื่องแต่งกายประจำวัน – กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมเคลื่อนไหวอิสระ – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับฤดูต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การแต่งกายตามฤดูกาลต่างๆ – กิจกรรมสร้างสรรค์ ปะติดภาพหมวก แปะกระดาษรูปเสื้อกันหนาว- กิจกรรมกลางเเจ้ง ครูให้เด็กๆกระโดดในวงกลม วิ่งเสือกินวัว – กิจกรรมเสรีเล่นตามมุมต่างๆ มุมบล็อก มุมหนังสือ -กิจกรรมปลูกฝังเรื่อง ขยะเปียกในสถานศึกษา °°°เด็กๆเรียนรู้สนุกสนานและปลอดภัยค่ะ °°°

ประชุมบุคลากรกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องปฏิบัติราชการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อแจ้งข้อราชการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และเรื่องอื่นๆ ให้ทราบและถือปฏิบัติ โดยมีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :  กิจกรรมระดับปฐมวัย

            การดำเนินการการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงฤดูกาลระบาด ตามแนวทางมาตรการสำคัญในการป้องกับควบคุมโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา  มาตรการที่ 5 ล้างมือเป็นประจำ ครู ผู้ดูแลเด็กสอนเด็กล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย หรือสัมผัสสิ่งสกปรก และหลังทำกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ

กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565


                เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565   นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  มอบหมายกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) หน้าอาคารสำนักงานตลอดเดือนธันวาคม 2565 
               

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในและกิจกรรมสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 

วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน  2565 เวลา  08.30 น.  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก   นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ นายวิชัย  นัยนิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในและกิจกรรมสัมพันธ์  ประจำปีการศึกษา 2565  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา และผู้ดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬา
หมวดหมู่