จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประเพณีเฉลิมฉลองเมืองศรีสะเกษ

อบต.โพธิ์ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  ณ วัดบ้านโพธิ์  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่   12  พฤศจิกายน  2566   เวลา10.00 น. นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์   หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล บุคลากรในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566    โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ เจ้าคณะตำบลโพธิ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  ทอดถวาย ณ วัดบ้านโพธิ์  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์งานบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2566 วัดบ้านโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น (ฉลององค์กฐิน) งานกฐินสามัคคีประจำปี 2566 วัดบ้านโพธิ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ เจ้าคณะตำบลโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุที่จำพรรษาครบถ้วนในไตรมาสในวัดบ้านโพธิ์ และเป็นการสืบทอดงานประเพณีให้ดำรงคงไว้สืบไป และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 พิธีทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

อบต.โพธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวัดป่าอัมพวัน บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูผาสุกิจโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2566 โดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล บุคลากรในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลโพธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ทอดถวายองค์กฐิน ณ สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรม วัดป่าอัมพวัน บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินในพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญยอดกฐินสามัคคีอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2566 จำนวน 257,291 บาท

อบต.โพธิ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานกฐินสามัคคีอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2566

เมื่อเวลา  18.00  น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสวดมนต์เย็นฉลององค์กฐินสามัคคี อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี2566 โดยนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายฉลาด ชิดชม ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีและเจริญพุทธมนต์เย็น ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ เจ้าคณะตำบลโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์กฐิน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะเจ้าภาพกฐินสามัคคีในครั้งนี้

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพธิ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา

วันที่ 6 ต.ค. 2566 เวลา 08.40 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ในสังกัด อบต.โพธิ์ เพื่อป้องกัน ควบคุม การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา ก่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จะเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ ทำความสะอาดห้องเรียน ของเล่นเด็ก ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

วันที่ 4 ต.ค. 2566 เวลา 08.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภายในและภายนอก สิ่งของเครื่องใช้และของเล่นสำหรับเด็ก เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-10 ตุลาคม 2566 และเปิดเรียนในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค มือ เท้า ปาก สำหรับสถานศึกษา

อบต.โพธิ์ ลงนาม MOU บูรณาการ 15 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การพัฒนาวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน

  • วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา และ ภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ตำบลโพธิ์ จำนวน 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย วัดบ้านโพธิ์ วัดกลางสุนทราวาส องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม. 1 โพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ หมู่บ้านโพธิ์ หมู่บ้านอีลอก หมู่บ้านโนนจาน หมู่บ้านโนนหุ่ง-น้ำท่วม หมู่บ้านหนองหว้า หมู่บ้านโนนกอง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดยมี พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ เจ้าคณะตำบลโพธิ์ กล่าวให้โอวาท และเปิดการประชุมฯ นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และนายเคน นัยนิตย์ กำนันตำบลโพธิ์ กล่าวรายงาน หลังจากเสร็จพิธีลงนามฯ ทุกหน่วยงานร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5ส (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) บริเวณภายในวัดบ้านโพธิ์ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า และนำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดพื้นรอบนอกของอุโบสถ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
หมวดหมู่