ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันนี้11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย นายอนุสันต์ ศิริไทยเจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ทำความสะอาด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

วันที่ 10 มิถุนายน2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ดำเนินโครงการป่องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 9-12 มิ.ย.2564 บริการฉีดพ่นหมอกควัน และบริการหยอดสารเคมีกำจัดยุงลาย ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโพธิ์

Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2564 นี้เวลา 09.30 น.​ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ร่วมกันทำความสะอาดล้างถนนและบริเวณลานด้านหน้าสำนักงาน ทำความสะอาด เช็ด ถู สำนักงาน/จุดบริการประชาชน โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด สวมแมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2564

วันนี้เวลา 09.30 น.​ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย​ นายอนุสันต์ ศิริไทยเจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2564 ร่วมกันทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์,จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

หมวดหมู่