Daily Archives: , วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ตรวจพิจารณาสถานที่ในการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประจำปี 2565-2566

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองศรีสะเกษ โดย นางกฤตวรรณ สาทอง ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมตรวจพิจารณาสถานที่ในการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหสรพ ประจำปี 2565-2566 ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ สาขาโลตัส ศรีสะเกษ

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 พ.ย. 2564 นายอนุสันต์ ศิริไทยเจริญสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ และพนักงาน อบต.โพธิ์ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีการถือป้าย และแจกแผ่นพับให้ความรู้ให้กับประชาชน 6 หมู่บ้านในพื้นที่เขตตำบลโพธิ์ เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

หมวดหมู่