อบต.โพธิ์  แห่ขบวนกฐิน  ร่วมทำบุญงานกฐิน ประจำปี 2565

เรียน  ผู้บังคับบัญชา

          อบต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นำโดย นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายก อบต.โพธิ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานบุญกฐิน ในวันเสาร์ที่  22    ตุลาคม  2565  ณ  วัดบ้านโนนจาน  ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้  อบต.โพธิ์  ขอขอบคุณประชาชนในตำบลโพธิ์  ที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมียอดทำบุญในขบวนแห่กฐิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,763 บาท ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ร่วมกันอย่างทั่วถึง           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หมวดหมู่