อบต.โพธิ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น ร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2565

  • วันที่8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกอบต.โพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางธัญภา ยอดใส ประธานสภา อบต.โพธิ์ สมาชิกสภาอบต.โพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด สืบสานประเพณีท้องถิ่น ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดป่าอัมพวัน ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเก
หมวดหมู่