อบต.โพธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวัดป่าอัมพวัน บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูผาสุกิจโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2566 โดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล บุคลากรในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลโพธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ทอดถวายองค์กฐิน ณ สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรม วัดป่าอัมพวัน บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินในพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญยอดกฐินสามัคคีอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2566 จำนวน 257,291 บาท

หมวดหมู่