อบต.โพธิ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานกฐินสามัคคีอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2566

เมื่อเวลา  18.00  น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสวดมนต์เย็นฉลององค์กฐินสามัคคี อำเภอเมืองศรีสะเกษ ประจำปี2566 โดยนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายฉลาด ชิดชม ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีและเจริญพุทธมนต์เย็น ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ เจ้าคณะตำบลโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์กฐิน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะเจ้าภาพกฐินสามัคคีในครั้งนี้

หมวดหมู่