อบต.โพธิ์ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  ณ วัดบ้านโพธิ์  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่   12  พฤศจิกายน  2566   เวลา10.00 น. นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์   หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล บุคลากรในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566    โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ เจ้าคณะตำบลโพธิ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  ทอดถวาย ณ วัดบ้านโพธิ์  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

หมวดหมู่