อบต.โพธิ์ ร่วมกิจกรรม

“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
หมวดหมู่