องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมงานบุญมหาสังฆทาน วัดบ้านโพธิ์ ประจำปี 2566

  • ในวันพุธที่  16  สิงหาคม  2566  เวลา  09.30  น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  นำโดยนายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมงานบุญมหาสังฆทาน ประจำปี 2566  พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหาร น้ำดื่ม  เพื่อสืบทอดงานประเพณีให้ดำรงคงไว้ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ซึ่งได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระสงฆ์จาก 3  ตำบล  คือ ตำบลโพธิ์  ตำบลโพนเขวา  และตำบลหนองแก้ว ได้มาร่วมลงอุโบสถสามัคคี โดยมีสาธุชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
หมวดหมู่