องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  ร่วมถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  ประจำปี  2566

  • วันที่  5  สิงหาคม  2566  เวลา  08. 30 น. เป็นต้นไป  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  นำโดยนายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  คณะผู้บริหาร  พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัด  ร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน  พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน – ไทยธรรม  แด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  9 วัด  เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดระยะเวลา  3  เดือน  ของเทศกาลเข้าพรรษา  ณ  อุโบสถวัดบ้านโพธิ์  วัดป่าอัมพวัน  วัดหนองเข็ง  วัดเหล่าแค  วัดโนนดั่ง  วัดโนนแค(วัดชนะสงคราม)  วัดเฉลิมกาญจนาราม ที่พักสงฆ์บ้านอีลอก และวัดบ้านโนนจาน  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และวันสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป 
หมวดหมู่