สารประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.-16.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พนักงานจ้างลูกจ้าง และกลุ่มสตรีตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตของสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้และเศรษฐกิจที่ดี โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมทำน้ำพริก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หมวดหมู่