ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ ทำความสะอาดห้องเรียน ของเล่นเด็ก ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

วันที่ 4 ต.ค. 2566 เวลา 08.30 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภายในและภายนอก สิ่งของเครื่องใช้และของเล่นสำหรับเด็ก เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-10 ตุลาคม 2566 และเปิดเรียนในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค มือ เท้า ปาก สำหรับสถานศึกษา

หมวดหมู่