ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ได้ดำเนินจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาศรีสะเกษ เพื่อบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

หมวดหมู่