ศพด.ม.1 โพธิ์, ศพด.โรงเรียนบ้านโพธิ์ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ โดยนายตุ๋ย ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, รองผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ  ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  ผอ.โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม  ผอ.รพ.สต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  เจ้าหน้าที่อบต.โพธิ์ทุกคน, จิตอาสาฯ เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้ากิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566   ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ 

โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาย ฤทธิชัย  มาเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานดังกล่าว  ซึ่งในงานมีการแสดงวงโปงลาง  การแสดงเล่นมายากล  การแสดงวงสตริง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ   การแสดงของเด็ก ศพด.ม.1 โพธิ์, ศพด.โรงเรียนบ้านโพธิ์, โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก,  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม และการแสดงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  ซึ่งในงานมีการแจกขนมให้เด็กๆ   กิจกรรม ซุ้มเล่นเกมหรรษา แจกของขวัญมากมาย  พร้อมอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน  โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 500 คน

พร้อมนี้ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล ห้างร้านต่างๆ สถานประกอบการเอกชน  ประชาชนในพื้นที่  และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน จนทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

หมวดหมู่