ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในและกิจกรรมสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 

วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน  2565 เวลา  08.30 น.  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก   นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ นายวิชัย  นัยนิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในและกิจกรรมสัมพันธ์  ประจำปีการศึกษา 2565  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา และผู้ดำเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬา
หมวดหมู่