รองนายก อบต.โพธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เเข่งขันกีฬาภายใน หลานย่าเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ นายวิชัย นัยนิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย นางปภาวดี ตุลาดิลก นักทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เเข่งขันกีฬาภายใน หลานย่าเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ณ สนามกีฬา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

หมวดหมู่