มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

หมวดหมู่