พิธีเจริญพระพุทธมนต์งานบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2566 วัดบ้านโพธิ์ ต.โพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น (ฉลององค์กฐิน) งานกฐินสามัคคีประจำปี 2566 วัดบ้านโพธิ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริ เจ้าคณะตำบลโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะเจ้าภาพกฐินสามัคคี เพื่อถวายผ้ากฐินแก่พระภิกษุที่จำพรรษาครบถ้วนในไตรมาสในวัดบ้านโพธิ์ และเป็นการสืบทอดงานประเพณีให้ดำรงคงไว้สืบไป และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 พิธีทอดถวายองค์กฐิน ณ วัดบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หมวดหมู่