ผู้ตรวจการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญชวน. ด่านไทยวัฒนา ผู้ตรวจการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิษณุ เรืองศรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

หมวดหมู่