ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

หมวดหมู่