ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผถ.6/1) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สถ.6/1) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หมวดหมู่