บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565

หมวดหมู่