นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วยนางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หมวดหมู่