ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวง พม.

วัดป่าอัมพวัน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่มาอาศัย ณ ศูนย์พักพิงวัดป่าอัมพวัน (วัดป่าโนนทราย) จำนวน 60 ครัวเรือน 240 คน โดยมีหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ และ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมบูรณาการ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบด้วย การมอบถุงยังชีพ เล่นเกมส์ สมุดภาพระบายสี โยนห่วง วงล้อเสี่ยงดวง บริการส้มตำ จิตอาสาบริการตัดผมฟรี และให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

หมวดหมู่