นายก อบต.โพธิ์ นำบุคลากรในสังกัดสืบสาน พระพุทธศาสนา ร่วมงานบุญกฐิน ประจำปี 2565

วันที่  30  ตุลาคม  2565  เวลา 09.00  น.  นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมงานกฐินบ้านโพธิ์ ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบจตุปัจจัยอันเป็นบริวารกฐินไปบูรณปฏิสังขรณ์วัด และเป็นการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดบ้านโพธิ์  บ.โพธิ์ ม. 1 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  โดยมียอดเงินกฐินทอดถวาย ทิ้งสิ้น  จำนวน  224,656  บาท

หมวดหมู่