นายก อบต.โพธิ์ ถวายเทียนพรรษา “วันอาสาฬบูชา” สืบสานพุทธประเพณีร่วมกับชาวบ้านตำบลโพธิ์

หมวดหมู่