ตรวจพิจารณาสถานที่ในการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประจำปี 2565-2566

วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองศรีสะเกษ โดย นางกฤตวรรณ สาทอง ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมตรวจพิจารณาสถานที่ในการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหสรพ ประจำปี 2565-2566 ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ สาขาโลตัส ศรีสะเกษ

หมวดหมู่