ชวนเที่ยวงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ชวนเที่ยวงานประเพณี บุญบั้งไฟ  ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์  อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ภายในงานพบกับขบวนแห่บั้งไฟ ขบวนเซิ้งที่พร้อมเพรียงสวยงาม การแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง

กำหนดการ

29 พ.ค. 2565 ชมการประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟ สวยงาม

30 พ.ค. 2565 ชมการประกวดแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ยิ่งใหญ่ ตระการตา

หมวดหมู่