งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพธิ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา

วันที่ 6 ต.ค. 2566 เวลา 08.40 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง ในสังกัด อบต.โพธิ์ เพื่อป้องกัน ควบคุม การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา ก่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จะเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566

หมวดหมู่