ขอขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง #จากเบื้องหลังสู่ความสำเร็จในเบื้องหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ขอขอบคุณทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ด้วยความร่วมมือร่วมใจ และความรักสามัคคีของทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันมาตลอด ในการจัดเตรียมสถานที่ทำให้การประเมินคุณภาพภายนอก : การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคณะผู้ประเมินภายนอก สมศ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดำเนินไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จด้วยดี งานต่อไป เราคงต้องช่วยดำเนินการกับทุกโครงการให้บรรลุเป้าหมายไปด้วยกันอีกนะคะสู้ๆ คะ …..ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

หมวดหมู่