กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕และกิจกรรม Big Cleaning day

วันพุธที่​ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.​ นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติประจำปี ๒๕๖๕ และกิจกรรม Big Cleaning day โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และร่วมกันทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงาน
หมวดหมู่