กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565


                เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565   นายตุ๋ย  ทองมิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  มอบหมายกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) หน้าอาคารสำนักงานตลอดเดือนธันวาคม 2565 
               
หมวดหมู่