กิจกรรมระดับปฐมวัย หน่วย วันลอยกระทง

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.โพธิ์ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยวันลอยกระทง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ – กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ – กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง วันเพ็ญเดือน

สิบสอง – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง ความสำคัญของวันลอยกระทง ส่วนประกอบของกระทง วิธีการประดิษฐ์กระทง กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ วันนี้เด็กๆได้ลอยกระทงในสระน้ำบริเวณสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – กิจกรรมสร้างสรรค์ ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ – กิจกรรมเสรี เล่นตามมุมต่างๆ มุมบล็อก °°°เด็กๆ เรียนรู้สนุกสนานอย่างปลอดภัยค่ะ °°°

หมวดหมู่