กิจกรรมระดับปฐมวัย : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ “ฤดูหรรษา”

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อ.เมือง ฯ จ.ศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ “ฤดูหรรษา” ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ค่ะ – กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ – กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำวัน ตรวจเล็บ ตรวจผม ตรวจเครื่องแต่งกายประจำวัน – กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมเคลื่อนไหวอิสระ – กิจกรรมเสริมประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับฤดูต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การแต่งกายตามฤดูกาลต่างๆ – กิจกรรมสร้างสรรค์ ปะติดภาพหมวก แปะกระดาษรูปเสื้อกันหนาว- กิจกรรมกลางเเจ้ง ครูให้เด็กๆกระโดดในวงกลม วิ่งเสือกินวัว – กิจกรรมเสรีเล่นตามมุมต่างๆ มุมบล็อก มุมหนังสือ -กิจกรรมปลูกฝังเรื่อง ขยะเปียกในสถานศึกษา °°°เด็กๆเรียนรู้สนุกสนานและปลอดภัยค่ะ °°°
หมวดหมู่