กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  • วันที่ 19 ธ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเข้าร่วมพิธีในรูปแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทาง Page Facebook Live : โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting
หมวดหมู่