การสำรวจข้อมูลวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์/สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งมีพระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่จำวัดและปฏิบัติธรรม และยังไม่มีสถานะเป็นวัดตามกฎหมาย เขตพื้นที่ ต.โพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศก.

เรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้มอบหมายให้กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยกองช่าง ออกสำรวจข้อมูลข้อมูลวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์/สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งมีพระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่จำวัดและปฏิบัติธรรม และยังไม่มีสถานะเป็นวัดตามกฎหมายมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากตั้งอยู่ในที่ดินของราชการหรือที่เอกชนที่แสดงเจตนาอุทิศให้ แต่ยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นๆ ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรายงานการสำรวจข้อมูลวัดฯ ให้อำเภอเมืองศรีสะเกษทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
หมวดหมู่